6 สิ่งห้ามทำขณะขับรถ

6 สิ่งห้ามทำขณะขับรถ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ มันอาจจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงลงได้ นอกจากการดูแลรักษารถยนต์ของเราให้มีสภาพดีแล้วนั้น ยังมีสิ่งอื่นที่เราทำได้ นั่นก็คือ การไม่ทำพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดอันตราย หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันนั้น มาจากความประมาทและพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายเหล่านี้นั้นเอง วันนี้มาดู 6 สิ่งที่ห้ามทำขณะขับรถ เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยกัน

  1. ใช้มือถือขณะขับรถ การใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ หรือเล่นเฟสบุ้ค โซเชียลต่างๆในขณะขับรถนั้นถือว่าอันตรายมากๆ เพราะมันจะดึงความสนใจของเราไปทำให้เราวอกแวะ และไม่มีสมาธิในการสังการทางหรือควบคุมรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอาจป้องกันไม่ทัน ทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ โดยตอนนี้ได้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย
  2. ไม่ขับรถขณะร่างการไม่พร้อมเช่น เมาสุรา หรือผักผ่อนไม่เพียงพอ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการเมาแล้วขับ และการหลับใน ซึ่งก่อให้เหตุความเสียหายอย่างหนักมาทุกยุคทุกสมัย
  3. ไม่ขับรถเร็วมากเกินไป ถึงจะขับรถได้ชำนาญแค่ไหน แต่การขับรถที่ใช้ความเร็วมากเกินไปนั้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก เพราะรถยนต์อาจบังคับไม่อยู่ หรือเวลามีเหตุฉุกเฉินเช่น มีรถตัดหน้า เราจะทำการหลบหรือเบรกไม่ทันนั่นเอง
  4. ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และอันตรายต่อตัวผู้ขับและผู้โดยสารมาก เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุมา จะทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและอาจเสียชีวิตได้ถ้าไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
  5. กินอาหารเครื่องดื่มขณะขับรถ การกินข้าวบนรถยนต์นั้นถือเป็นเรื่องปรกติ แต่ที่ปรตินั้นคือการกินในขณะที่รถติด ไม่ใช่การกินในขณะที่ทำการขับรถอยู่ เพราะทำให้เราไม่ได้มีสมาธิจดจ่ออยู่ที่การขับรถนั่นเอง
  6. เปิดเพลงดังจนเกิดไป การเปิดเพลงดังจนเกินในนั้นอาจจะทำให้เราไมไ่ด้ยินเสียงรถคันอื่นเช่น เสียงแตรเดือน หรือเสียงเบรกกระทันหันต่างๆ
Copyright © 2017. All rights reserved.